skip to Main Content
0 224 233 42 77    0 506 156 99 99

Disparoni’nin değerlendirilmesi

Disparonide psikojenik ve organik gibi net ve sağlıklı bir ayrımın yapılabileceğine bazı meslektaşlarım ve ben inanmıyoruz. Uygulama amaçları doğrultusunda, probleme yol açan biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkileştiğini varsayıyoruz.

Bu yüzden ‘Disparoni’ tedavisinin multidisipliner yaklaşımla çözülmesi gerektiği inancındayız. Tedavi ekibi, jinekologları, seks terapistlerini, fiziksel terapistleri içermelidir. Çünkü herhangi bir basit ya da tek model müdahalenin çoğu kadını sağlığa kavuşturacağı zayıftır.

Gerekli olan şey ağrının ve onun etkilerinin farklı yönlerinin üstesinden gelen çok disiplinli ve koordine bir tedavi yaklaşımıdır.

”Nurgül Ay psikolojik Çözümler Merkezimizde”, Disparoni tedavisinde koordineli olarak çalıştığım jinekolog arkadaşlarımla sizlerin sorunlarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Disparoni tedavisi

Disparoni tedavi edilmediği takdirde çift ilişkilerine zarar veren, cinsel deneyimlerden keyif almayı engelleyen ve uzun dönemde kişinin kendisine karşı özsaygısını da zedeleyen bir durumdur.

Tedavide asıl amaç altta yatan fiziksel veya psikolojik nedenleri gün ışığına çıkarmak ve bu faktörleri ortadan kaldırmaktır.

Disparoni tedavi yöntemlerini, cinsel eğitim, sorunun psikolojik faktörleri çerçevesinde cinsel terapi ve cinsel terapiye eşlik eden cinsel egzersizler olarak sıralayabiliriz.

Bu çerçevede cinsel terapide hedeflediğimiz 3 önemli amaç vardır:

  • Ağrının azaltılması ve kontrolü
  • Ağrıyı yaşamanın negatif sonuçlarının üstesinden gelmek
  • Tatmin edici bir cinsel yaşamın yeniden oluşturulması

Disparonide ilk adım jinekolojik muayene ile ağrıya neden olan fizyolojik bir faktörün olup olmadığını araştırmaktır. Disparoninin nedeni somut bir fizyolojik faktör ise doktor tarafından hastaya ağrılı bölgenin ve ağrı nedeninin ne olduğu açıkça anlatılır. Uygun ilaç yada cerrahi yöntemleri kullanarak ortadan kaldırılmaya çalışılır. Eğer bu fizyolojik belirtiye, psikolojik faktörler de eşlik ediyorsa ya da tek başına psikolojik ise ilk önce detaylı bir değerlendirme yapılır soruna kaynaklık eden psikolojik faktör irdelenir ve uygun bir psikoterapi ve cinsel terapi bir arada yapılır.

Disparoni tedavisinde gerek fizyolojik gerek psikolojik faktörler olsun çiftlerin cinsel konularla ilgili bilgilendirilmeleri, cinsel danışmanlık almaları çok önemlidir. Cinsel bilgilendirme ve cinsel egzersizleri öğretme disparoni tedavisinin başarı oranını artıran önemli unsurlardır.

Bu anlamda danışana penis girişinin kontrolünü ve pelvik taban kaslarının kontrolünü öğretmek de tedaviye katkıda bulunan önemli ayrıntılardandır.

Disparoni tedaviye çok iyi cevap verebilen bir rahatsızlıktır. Yeter ki çiftler sorunu fak edip bir uzmana danışsınlar.

Back To Top